FACULTY OF HOSPITALITY, TOURISM AND WELLNESS
Universiti Malaysia Kelantan

PENDAFTARAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP), PELAJAR DARI NEGERI SABAH, KAWASAN ZON MERAH COVID-19 DAN INDIVIDU DENGAN SEJARAH PERJALANAN KE NEGERI SABAH DAN ZON MERAH - ANNOUCEMENT


Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Untuk makluman semua pelajar baharu FHPK, Kemasukan Semester September, Sesi Akademik 2020/2021, Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

Perkara : Pendaftaran, Pengajaran Dan Pembelajaran (Pdp), Pelajar Dari Negeri Sabah, Kawasan Zon Merah Covid-19 Dan Individu Dengan Sejarah Perjalanan Ke Negeri Sabah Dan Zon Merah

Merujuk kepada Kenyataan Media Kementerian Pengajian Tinggi bertarikh 27 September 2020 dan Pekeliling Akademik Bilangan 12/2020 bertarikh 28 September 2020.

Dukacita dimaklumkan bahawa Universiti Malaysia Kelantan (UMK) telah membuat keputusan menangguhkan kemasukan serta pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi pelajar baharu semester September Sesi Akademik 2020/2021 kategori berikut:

1. Pelajar Baharu Tempatan:
a) Negeri Sabah
b) *Zon Merah
c) *Mempunyai Sejarah Perjalanan Ke Negeri Sabah
Dan Zon Merah Dalam Masa 14 Hari Sebelum Tarikh
Pendaftaran.

2. Pelajar Baharu Antarabangsa

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk MEMO di bawah.
Dokumen juga boleh dimuat turun dari laman sesawang FHPK.
http://fhpk.umk.edu.my/…/MEMO%20PENDAFTARAN,%20PENGAJARAN%2…

Sekian.

NEWSLETTER

Subscribe and get latest news regarding our faculty