RESORT OPERATION BOOTCAMP 2022

Seramai 160  pelajar FHPK daripada kursus "Pengurusan Resort & Tarikan Pengunjung" (HTS30103) telah menyertai  program "Resort  operation bootcamp" 2022 dari 28 November 2022 hingga  30 November 2022
Program bootcamp ini bertujuan bagi memberi nilai tambah kepada mahasiswa berkaitan ilmu pengurusan tarikan pengunjung dan resort serta mengalakkan para pelajar untuk melihat, merasai sendiri dan mempelajari dengan lebih mendalam lagi bagaimana kaedah pelaksanaan pengurusan, operasi yang diterapkan di tarikan pengunjung berkenaan dan mengaplikasikannya di kelas dan seterusnya ke dalam industri kelak