FAKULTI HOSPITALITI, PELANCONGAN DAN KESEJAHTERAAN
Universiti Malaysia Kelantan

PROGRAM PRASISWAZAH


IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PELANCONGAN) DENGAN KEPUJIAN
IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (HOSPITALITI) DENGAN KEPUJIAN
IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (KESEJAHTERAAN) DENGAN KEPUJIAN
IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (HOSPITALITI) DENGAN KEPUJIAN - MOD INDUSTRI
IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PELANCONGAN) DENGAN KEPUJIAN - MOD INDUSTRI
IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (KESEJAHTERAAN) DENGAN KEPUJIAN - MOD INDUSTRI