FAKULTI HOSPITALITI, PELANCONGAN DAN KESEJAHTERAAN
Universiti Malaysia Kelantan


Sinopsis

Program ini memberi tumpuan kepada objektif menghasilkan graduan dengan pemahaman yang luas dalam bidang kesihatan dan kesejahteraan serta mengenal pasti, meneroka dan merebut peluang dan ruang perniagaan serta berani untuk mewujudkan peluang dalam industri peringkat global. Program ini ditubuhkan untuk menghasilkan graduan kreatif yang mampu bekerja secara profesional, beretika, dan bertindak secara harmoni dalam apa jua bentuk persekitaran sama ada di arena tempatan atau di seluruh dunia. Pelajar akan didedahkan kepada industri penjagaan kesihatan yang berkembang pesat seperti spa, gimnasium, butik kecantikan dan penjagaan makanan dengan menekankan aspek gaya hidup sihat.

 

Tujuan

Program ini bertujuan untuk memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan graduan dan menghasilkan graduan yang berdaya tahan, bersedia untuk bekerja dengan peluang, kreatif, inovatif, beretika dan berpikiran terbuka dalam persekitaran perniagaan, sama ada di arena tempatan atau global.

 

Visi

Selaras dengan visi universiti, program ini direka untuk menghasilkan usahawan profesional khususnya dalam industri kesihatan dan kesejahteraan.

 

Misi

Misi program ini telah menyuarakan objektif dan hasil program untuk memupuk sifat-sifat keusahawanan dalam kalangan graduan usahawan kesihatan untuk mencapai aspirasi nasional dan antarabangsa.

 

Objektif Pendidikan Program

Program ini akan menghasilkan usahawan siswazah dalam bidang kesihatan yang:

 • Berpengetahuan dan berwibawa secara teknikal dalam bidang keusahawanan selaras dengan keperluan industri;
 • Berkesan dalam komunikasi dan menunjukkan ciri usahawan kesihatan dalam memimpin organisasi;
 • Berupaya menyelesaikan masalah keusahawanan kesihatan secara inovatif, kreatif, dan beretika melalui pendekatan yang mampan; dan
 • Mampu menunjukkan kemahiran keusahawanan dan mengiktiraf keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk kemajuan kerjaya yang berjaya.

 

Mod Industri:  Program Apprentice 3u1i

 Download DI SINI maklumat lengkap Mod Program 3u1i- SAW

 

Mod Tradisional: Struktur Program

Kohort 2019/2020 

Kohort 2020/2021


 

Buku Panduan Akademik


Buku Peraturan Akademik
Buku Program Akademik

 


Kos Berkaitan

Peluang Kerjaya
 • Pengurus spa
 • Usahawan kesejahteraan
 • Pekerja kesihatan komuniti
 • Eksekutif pemasaran,
 • Jurulatih kecergasan
 • Pengurus kesihatan dan kesejahteraan
 • Pengurus pusat kecergasan
 • Perunding kesihatan & pemakanan
 • Pendidikan
Yuran Pengajian
Yuran Pelajar Tempatan
Yuran Pelajar Antarabangsa
Struktur Kurikulum
-

Syarat Kemasukan
Pelajar Tempatan
Pelajar Antarabangsa
Masa Pengajian
4