FAKULTI HOSPITALITI, PELANCONGAN DAN KESEJAHTERAAN
Universiti Malaysia Kelantan

MENGENAI FAKULTI HOSPITALITI, PELANCONGAN DAN KESEJAHTERAAN


Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejahteraan (FHPK) adalah fakulti keenam yang ditubuhkan pada tahun 2016 selaras dengan visi dan misi universiti, khusus dalam pendidikan keusahawanan.

Fakulti menawarkan Program Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejahteraan dengan harapan untuk membekalkan ilmu pengetahuan asas dan juga memupuk sifat-sifat, kemahiran dan juga bakat keusahawanan dalam kalangan pelajar.

Fakulti kami juga memiliki sejarah asal yang berhubung rapat dengan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan (FKP) sejak tahun 2008.

 

DASAR KUALITI

 

Dasar kualiti fakulti adalah selaras dengan dasar kualiti Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

UMK komited untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan akademik yang berkualiti, meningkatkan penyelidikan dan kesarjanaan melalui inisiatif berterusan, pembudayaan kualiti, unik dan relevan serta memenuhi kepuasan pelanggan

 

PIAGAM PELANGGAN

 

Pelajar

 • Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam suasana yang kondusif;
 • Meningkatkan aktiviti pengantarabangsaan pelajar;
 • Menyediakan khidmat pelanggan yang mesra dan cekap;
 • Menggalakkan budaya keusahawanan kreatif dalam kalangan pelajar;
 • Menyediakan keperluan dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan selamat

Staf

 • Menggalakkan budaya penyelidikan dan pembangunan produk kreatif dan berinovasi dalam bidang industri perkhidmatan (hospitaliti, pelancongan dan kesejahteraan) yang berpotensi dikomersilkan untuk menjana sumber pendapatan fakulti.
 • Menyediakan sumber dana bagi pembudayaan penyelidikan dan pembangunan ilmu yang bersifat kreatif dan inovasi dengan ciri-ciri keusahawanan dalam bidang industri perkhidmatan.
 • Menyediakan peluang peningkatan profesional berterusan.
 • Mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan berkebajikan.
 • Menyediakan platform yang membantu meningkatkan budaya penyelidikan dan penerbitan.
 • Menghargai bakat dan kebolehan staf selaras keperluan fakulti dengan membantu perkembangan kerjaya.

Masyarakat

 • Memberi layanan mesra pelanggan, cekap dan profesional.
 • Menyediakan kepakaran sebagai rujukan kepada masyarakat setempat. Memperluaskan pendekatan mesra masyarakat.

Industri

 • Menjalinkan kerjasama pintar yang kukuh dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan industri melalui aktiviti perundingan, pengkormersialan hasil penyelidikan dan pembudayaan keusahawanan.

 

OBJEKTIF KUALITI

 

1. Program pengajian akademik disemak semula sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.

2. 80% staf mendapat markah LNPT sekurang-kurangnya 85%.

3. 75% daripada pensyarah berkelayakan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) atau kelayakan yang setaraf dengannya.

4. 90% graduan mendapat pekerjaan setelah 6 tahun bergraduat.

5. 68% pensyarah sebagai penyelidik utama dalam geran penyelidikan.

6.  Skor penilaian pengajaran kursus oleh pelajar sekurang-kurangnya mencapai skala 4.0 untuk semua kategori penilaian (kursus, pensyarah, fasiliti, e-pembelajaran, ketelusan menjawab)