FAKULTI HOSPITALITI, PELANCONGAN DAN KESEJAHTERAAN
Universiti Malaysia Kelantan

Visi


Menjadi peneraju pembangunan modal insan dalam industri pelancongan, hospitaliti dan kesejahteraan.

Misi


 • Menyediakan program akademik yang berkualiti dan relevan dengan industri
 • Menggalakkan budaya penyelidikan dan inovasi
 • Membuka peluang-peluang lanjutan untuk pembangunan kakitangan
 • Menyediakan kemudahan pengajaran, pembelajaran dan bekerja yang mencukupi dan kondusif
 • Menjalinkan kerjasama pintar dengan komuniti

Objektif


 • Menjadi peneraju dalam pendidikan hospitaliti, pelancongan dan pengurusan kesihatan dengan memberi penekanan utama kepada bidang kesejahteraan (wellness).
 • Memainkan peranan yang penting dalam menyumbangkan tenaga kerja yang kompeten dan berpengetahuan tinggi supaya dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti dalam bidang pengurusan hospitaliti, pelancongan, dan kesihatan.
 • Menyediakan usahawan graduan yang berpengalaman dalam bidang hospitaliti, pelancongan dan kesejahteraan.
 • Merealisasikan dasar pembangunan negara dengan penumpuan kepada pembangunan industri hospitaliti dan pelancongan yang juga merupakan salah satu fokus yang dinyatakan dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKEA).
 • Untuk menubuhkan sistem pensijilan dalam pengurusan kesihatan dan kesejahteraan yang mendapat penerimaan luas di peringkat kebangsaan dan serantau.
 • Menggalakkan penyelidikan berkualiti dalam bidang pengurusan perhotelan, pelancongan dan kesihatan dengan keutamaan kepada kajian yang memanfaatkan industri dan masyarakat.