FACULTY OF HOSPITALITY, TOURISM AND WELLNESS
Universiti Malaysia Kelantan

ABOUT FACULTY OF HOSPITALITY, TOURISM AND WELLNESS


Faculty of Hospitality, Tourism and Wellness (FHPK) is the sixth faculty established in 2016 in line with the university's vision and mission, specialized in entrepreneurship education.

Hospitality, Tourism and Wellness programmes are offered by the faculty intending to provide its fundamental knowledge and also to inculcate entrepreneurial attributes, skills, and talent amongst students.

However, we have a long-standing history with Faculty of Business& Entrepreneurship (FKP) since 2008.

 

QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLE

 

The faculty’s quality assurance principle is aligned with Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

UMK is committed to provide quality academic management services, enhance research and scholarly activities through continuous initiatives, quality cultivation, unique, and relevant to meet customer satisfaction

 

CLIENT CHARTER

 

Pelajar

 • Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam suasana yang kondusif;
 • Meningkatkan aktiviti pengantarabangsaan pelajar;
 • Menyediakan khidmat pelanggan yang mesra dan cekap;
 • Menggalakkan budaya keusahawanan kreatif dalam kalangan pelajar;
 • Menyediakan keperluan dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan selamat

Staf

 • Menggalakkan budaya penyelidikan dan pembangunan produk kreatif dan berinovasi dalam bidang industri perkhidmatan (hospitaliti, pelancongan dan kesejahteraan) yang berpotensi dikomersilkan untuk menjana sumber pendapatan fakulti.
 • Menyediakan sumber dana bagi pembudayaan penyelidikan dan pembangunan ilmu yang bersifat kreatif dan inovasi dengan ciri-ciri keusahawanan dalam bidang industri perkhidmatan.
 • Menyediakan peluang peningkatan profesional berterusan.
 • Mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan berkebajikan.
 • Menyediakan platform yang membantu meningkatkan budaya penyelidikan dan penerbitan.
 • Menghargai bakat dan kebolehan staf selaras keperluan fakulti dengan membantu perkembangan kerjaya.

Masyarakat

 • Memberi layanan mesra pelanggan, cekap dan profesional.
 • Menyediakan kepakaran sebagai rujukan kepada masyarakat setempat. Memperluaskan pendekatan mesra masyarakat.

Industri

 • Menjalinkan kerjasama pintar yang kukuh dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan industri melalui aktiviti perundingan, pengkormersialan hasil penyelidikan dan pembudayaan keusahawanan.
QUALITY OBJECTIVES

 

1. Program pengajian akademik disemak semula sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.

2. 80% staf mendapat markah LNPT sekurang-kurangnya 85%.

3. 75% daripada pensyarah berkelayakan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) atau kelayakan yang setaraf dengannya.

4. 90% graduan mendapat pekerjaan setelah 6 tahun bergraduat.

5. 68% pensyarah sebagai penyelidik utama dalam geran penyelidikan.

6.  Skor penilaian pengajaran kursus oleh pelajar sekurang-kurangnya mencapai skala 4.0 untuk semua kategori penilaian (kursus, pensyarah, fasiliti, e-pembelajaran, ketelusan menjawab)