FAKULTI HOSPITALITI, PELANCONGAN DAN KESEJAHTERAAN
Universiti Malaysia Kelantan

Pautan Borang Aduan Pelanggan - PENGUMUMAN


Sebarang aduan pelajar boleh dimajukan melalui pautan berikut menggunakan email rasmi UMK: Pautan Google Form