FACULTY OF HOSPITALITY, TOURISM AND WELLNESS
Universiti Malaysia Kelantan

INDUSTRY MODE STUDY PROGRAM


Program Apprentice 3u1i merupakan program pengajian mod industri. Pelajar akan mengikuti pembelajaran selama tiga (3) tahun di universiti dengan memberi tumpuan kepada aspek-aspek teori dan satu (1) tahun di industri bagi menimba pengalaman praktikal. Melalui program ini para pelajar akan didedahkan dengan praktis industri yang akan memberi peluang kepada pelajar untuk terus bekerja selepas tamat pengajian.

Program Apprentice 3u1i ini bertujuan untuk memupuk semangat keusahawanan serta kerjasama akademik dan industri melalui pendekatan penyampaian secara Work-based Learning. Di samping itu, program ini memfokuskan pembelajaran berasaskan pengalaman (experiential learning) yang secara efektifnya dapat diterokai di luar kampus atau industri selain berpeluang memperolehi pendapatan sambil belajar (learn and earn).

Program ini juga merupakan inisiatif di bawah Lonjakan 1 (Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang) dan Lonjakan 7 (Ekosistem Inovasi) dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)


Related Courses

Career Opportunities
Study Fees
Study Fees Local Students
Study Fees International Students
Curriculum Structure
-

Entry Requirements
Local Students
International Students
Duration
1 years

NEWSLETTER

Subscribe and get latest news regarding our faculty